szkola
Jak zostać honorowym krwiodawcą?

 

Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są:

1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania

i nr PESEL (np. dowód  osobisty, prawo jazdy, paszport)

2. Ukończone 18 lat  (maksymalny wiek - 65 lat)

3. Masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej.

 

Nie można oddawać krwi czasowo przez podane poniżej okresy czasu:

1. Przez okres 6 miesięcy w następujących sytuacjach:

· po dużym zabiegu operacyjnym

· po przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek

· po przetoczeniu krwi lub jej składników

· po nakłuciach ciała igłami w celu wykonania tatuażu, założenia kolczyka, akupunktury itp.

· po przypadkowym kontakcie błon śluzowych z krwią ludzką lub narzędziami zanieczyszczonymi ludzką krwią np. ukłucie igła

· po badaniu endoskopowym (gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, artroskopia itp.) oraz po biopsjach diagnostycznych narządów

· po kontakcie z chorym na wirusowe zapalenie wątroby (tj. tzw. żółtaczkę zakaźną) zwłaszcza z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych

· po powrocie z obszaru, w którym występują endemicznie choroby tropikalne oraz z krajów o dużej częstości występowania nosicieli przeciwciał anty-HIV i chorych na AIDS np. Afryka Środkowa i Zachodnia czy Tajlandia

2. 7 dni po małym zabiegu chirurgicznym  jeśli nie było powikłań (usunięcie zęba, leczenie kanałowe, szycie rany, itp.)

3. 24 godziny po leczeniu stomatologicznym i/lub po wizycie u higienistki stomatologicznej

4. W ostrych chorobach układu oddechowego i pokarmowego lub w zaostrzeniach stanów przewlekłych (np. w chorobie wrzodowej, biegunce, w zapaleniu oskrzeli, zatok) na czas trwania objawów i leczenia oraz 2 tygodnie po ustąpieniu objawów

5. 4 tygodnie po kontakcie z chorymi na inne choroby zakaźne (lub przez czas równy okresowi wylęgania danej choroby zakaźnej)

6. Na czas istnienia objawów nie mogą oddawać krwi osoby z zapalnymi i uczuleniowymi chorobami skóry, z ostrymi  uczuleniami i w okresie odczulania, ze świeżymi zmianami ropnymi, grzybiczymi i wirusowymi (opryszczka wargowa)

7. 5 dni po przyjęciu aspiryny i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy (sachol, scorbolamid, acard, polocard itp.)

8. 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej licząc od daty pełnego wyzdrowienia

z wyjątkiem chorób wymienionych poniżej:

· Bruceloza, Gorączka Q– 2 lata od pełnego wyzdrowienia

· Toksoplazmoza – 6 miesięcy od dnia potwierdzonego wyleczenia (po ujemnych wynikach przeciwciał klasy IgM)

· Gruźlica – 2 lata od potwierdzonego wyleczenia

· Gorączka reumatyczna– 2 lata od ustąpienia objawów, jeżeli nie wystąpiła przewlekła choroba serca

· Grypa, infekcja grypopodobna, gorączka >38OC – 2 tyg. po ustąpieniu objawów

· Zapalenie szpiku – 2 lata od potwierdzonego wyleczenia

· Rzeżączka – w okresie choroby oraz 1 rok od zakończenia leczenia

· Mononukleoza zakaźna – 6 miesięcy od czasu wyzdrowienia

· Malaria – 12 miesięcy po powrocie z terenów gdzie endemicznie występuje malaria oraz 3 lata po zakończeniu leczenia

· Borelioza – 6 miesięcy po wyleczeniu i  po ujemnych testach wykonanych metodami PCR lub Real-Time

9. Po szczepieniach ochronnych w wymienionych poniżej okresach czasu:

· 4 tygodnie - BCG, choroba Heine’go-Medina (szczepionka doustna), odra, różyczka, żółta febra, świnka, szczepionki z żywymi atenuowanymi zarazkami duru brzusznego i cholery

· 48 godzin - szczepionki z zabitymi zarazkami cholery, duru brzusznego, krztuśca (kokluszu), duru plamistego (Ricketsje), grypy, świnki (szczepionka parenteralna)

· 48 godzin - WZW typu A  (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )

· 1 tydzień - WZW typu  B (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )

· 48 godzin - wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli nie było kontaktu z osobą chorą ( w razie kontaktu okres dyskwalifikacji 12 miesięcy)

· 48 godzin po podaniu anatoksyny (błonica, tężec), 3 miesiące po uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi

10. Przez cały okres stosowania leków i na czas po odstawieniu leku zależny od jego rodzaju (konieczna konsultacja z lekarzem)  z wyjątkiem  witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. 2 tygodnie od zakończenia leczenia antybiotykami

11. Nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi jeżeli wartości ciśnienia przekraczają granice 180/100 mmHg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie (z wyjątkiem beta-blokerów) pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.

12. 5 lat od wyleczenia po przebyciu kłębkowego zapalenia nerek, w innych ostrych zapalnych chorobach nerek - po potwierdzonym całkowitym wyleczeniu.

13. W przypadku astmy czy niewyjaśnionych duszności krew można oddawać jeżeli przynajmniej w ciągu ostatnich 5 lat nie było duszności i nie były stosowane żadne leki przeciwastmatyczne

14. Kobiety nie mogą oddawać krwi:

· w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej zakończenia

· w okresie ciąży i karmienia piersią

· 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu o ile zakończyła się laktacja i wystąpiła pierwsza miesiączka

15. Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

 

Dyskwalifikują na stałe z oddawania krwi lub jej składników:

1. Żółtaczka zakaźna (WZW) lub każda inna niewyjaśniona postać żółtaczki

2. Choroby serca takie jak: wady serca, choroba wieńcowa, stan po zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenia serca, niewydolność krążenia, astma sercowa.

3. Choroby naczyń krwionośnych: miażdżyca znacznego stopnia, stan po udarze mózgu, choroby tętnic, nawracające zapalenia żył.

4. Choroby układu oddechowego przewlekłe lub nawracające jak np.: zapalenie oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica

5. Choroby układu pokarmowego: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby wątroby.

6. Przewlekłe choroby układu moczowego i płciowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej).

7. Choroby układu nerwowego jak: padaczka, nerwica wegetatywna, choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego (także wtedy, gdy prowadzone jest leczenie w poradni specjalistycznej lub przyznana jest renta inwalidzka)

8. Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe

9. Przewlekłe choroby skóry aktywne lub nawracające jak np.: łuszczyca, sklerodermia

10. Choroby układu immunologicznego i dawcy uodparniani krwinkami czerwonymi

11. Obecność w krwi przeciwciał o istotnym znaczeniu klinicznym

12. Choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii jak np.: nadczynność i niedoczynność tarczycy (w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa-Basedowa, choroba Cushinga, cukrzyca i inne.

13. Jaskra

14. Choroby układowe np. kolagenozy (LE), nowotwory złośliwe

15. Choroby krwi i układu krwiotwórczego oraz skłonność do przedłużonych krwawień, zaburzenia krzepnięcia krwi w przeszłości

16. Kiła - zarówno wrodzona jak i nabyta niezależnie od czasu zachorowania

17. Choroby tropikalne m.in. Babeszjoza, Gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), Ozena, Promienica, Tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać Gorączki Q

18. Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np.choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda –Jakoba), na które narażone są:

· - osoby, których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE

· - osoby, którym wykonano w przeszłości przeszczep rogówki oka lub opony twardej albo były leczone hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek

· - osoby, które w okresie od 01-01-1980 roku do 31-12-1996 roku przebywały łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii.

· - osoby, którym po 01.01.1980 r przetoczono krew lub jej składniki na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii

19. Osoby nadużywające alkoholu, leków psychoaktywnych i po leczeniu odwykowym

20. Osoby, z dodatnimi wynikami testów w kierunku:  antygenu HBs, przeciwciał anty-HBc, HBV-RNA, RNA-HCV i przeciwciał anty HCV, RNA-HIV, przeciwciał anty-HIV i kiły, HTLV I iII

21. Osoby, które ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi

22. Chorzy na hemofilię otrzymujący preparaty czynników krzepnięcia.

23. Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczep tkanek odzwierzęcych)

 

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019"

GALERIA

Szkoła Odkrywców Talentów

LOGO SOT

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

w Zduńskiej Woli

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

tel/fax (43) 823 61 94

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright ©2015 - 2 Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli \ Projekt i wykonanie - Rafał Pietrzak - Tworzenie Stron Internetowych