szkola
Informacje dla krwiodawców PDF Drukuj Email

Zostań honorowym dawcą krwi!

Najcenniejszą formą pomocy, jaką człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi jest darowanie własnej krwi, cząstki siebie. Ten doniosły akt bezinteresownej solidarności z potrzebującymi stanowi godny naśladowania wzorzec humanitarnej postawy i dobrego serca.

Honorowi krwiodawcy to pełnoletnie, zdrowe osoby, wrażliwe na ludzkie cierpienie. Idea honorowego krwiodawstwa to jeden szlachetny cel – uratować zagrożone ludzkie życie.


1. Krwiodawca każdorazowo przed oddaniem krwi wypełnia kwestionariusz dawcy, ma pobieraną próbkę krwi do badań laboratoryjnych celem wykonania: morfologii. Następnie jest badany przez lekarza, który kwalifikuje go do oddania krwi.

 

2. Krew przetłuszczona (lipemiczna) nie nadaje się do celów leczniczych, dlatego każdy krwiodawca w dniu poprzedzającym oddanie krwi powinien spożyć lekkostrawną kolację, a do oddania krwi zgłosić się po lekkim beztłuszczowym śniadaniu.

 

3. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku (w okresie 12 miesięcy) od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku (w okresie 12 miesięcy) od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami  nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostka krwi)

 

4. Osocze metodą plazmaferezy automatycznej w ilości 600 ml może być pobierane nie częściej niż co 2 tygodnie. Od jednego dawcy można pobrać w ciągu jednego roku nie więcej niż 25 litrów osocza. Po oddaniu Krwi Pełnej osocze można oddać już po miesiącu. W celu pobrania osocza dawca musi się zgłosić w Centrum nie później niż na 2 godziny przed zakończeniem pracy rejestracji

 

5. Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza w szczególnych przypadkach przerwy pomiędzy zabiegami mogą być skrócone. Po oddaniu Krwi Pełnej osocze można oddać już po miesiącu.

 

6. Zabiegi erytroaferezy (pobranie krwinek czerwonych) mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące przy pobraniu jednej jednostki krwinek i nie częściej, niż co 6 miesięcy przy pobraniu dwóch jednostek krwinek

 

Krwiodawca w każdej chwili może zrezygnować i wycofać zgodę na oddanie krwi bez żadnych następstw na oddawanie krwi w przyszłości

 

 

 

 

ZALECENIA DLA KRWIODAWCÓW PO ODDANIU KRWI

 

1. Bezpośrednio po oddaniu krwi nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych. Wymagany jest co najmniej 30 minutowy odpoczynek, zjedzenie  przynajmniej połowy czekolady i wypicie ok. 0,5 l płynu. Nie należy w dniu oddania pić alkoholu ani napojów gazowanych.

 

2. Jazda rowerem po oddaniu krwi jest możliwa co najmniej po upływie 3 godzin.

 

3. Osoby pracujące w zawodach: pilot, maszynista, kierowca-operator dźwigu, pracujący na wysokości mogą powrócić do pracy po 12-tu godzinach od oddania krwi. Dotyczy to również osób uprawiających sport wysiłkowy.

 

4. W czasie 24 godzin po oddaniu krwi nie należy dźwigać ciężarów i uprawiać sportu ze względu na możliwość krwawienia do tkanek (pod skórę) z nakłutej żyły i wytworzenia krwiaka.

 

5. Po oddaniu krwi drukowane są dla dawców zaświadczenia o oddaniu krwi i zwolnienia z pracy na dzień oddania krwi. Dla osób nie zakwalifikowanych do oddania krwi drukowane są zaświadczenia godzinowe na czas pobytu w RCKiK

 

6. Krew pobrana od każdego dawcy ( po oddaniu 450 ml) jest badana w kierunku nosicielstwa wirusów żółtaczki zakaźnej (WZW) typu B i C (HBs i HCV), wirusów HIV typu 1 i 2, a także wykonywany jest test kiłowy. Po tygodniu od oddania krwi można uzyskać bezpłatnie wydruk wykonanych badań laboratoryjnych.

 

7. Wyniki badań wydawane są tylko osobie, której dotyczą. W tym celu należy zgłosić się w rejestracji dawców. Wydanie wyników innej osobie jest możliwe po wypełnieniu przez dawcę upoważnienia i potwierdzeniu przez pracownika RCKiK autentyczności danych wpisanych przez osobę upoważniającą.

 

8. W każdym przypadku dodatnich wyników badań wirusologicznych dawca jest powiadamiany listownie o zaistniałej sytuacji i otrzymuje zaproszenie do RCKiK celem wykonania badań uzupełniających lub tylko po odbiór uzyskanych wyników i otrzymanie skierowania do lekarza POZ czy poradni specjalistycznej celem dalszej diagnostyki i  leczenia.

 

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019"

GALERIA

Szkoła Odkrywców Talentów

LOGO SOT

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

w Zduńskiej Woli

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

tel/fax (43) 823 61 94

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright ©2015 - 2 Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli \ Projekt i wykonanie - Rafał Pietrzak - Tworzenie Stron Internetowych