szkola
RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kornatka   
poniedziałek, 28 maja 2018 10:11

INFORMACJA   NA    TEMAT    PRZETWARZANIA    DANYCH   OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 6, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli przetwarza dane osobowe uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), m.in.

 1. przyjęcia dziecka do szkoły,
 2. realizacja zadań oświatowych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,
 4. umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 5. realizacji działań promocyjnych szkoły,

a także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z procesem edukacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 ze zm.).

 

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g oraz j RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań wynikających z ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw szczególnych.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek ucznia, koniecznym będzie wyrażenie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Państwa dane osobowe są przekazywane:

 1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,
 3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, m.in. System Informacji Oświatowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 5. podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.

 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

 

 

Posiadają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. żądania sprostowania danych,
 3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. do ograniczenia przetwarzania danych,
  1. informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego        dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.


 
Jasna Biega PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kornatka   
czwartek, 24 maja 2018 20:18

Dziś odbyły się ulicami naszego miasta biegi uliczne z cyklu Cała Polska Biega.Nasza młodzież bardzo licznie reprezentowała Jasną.Wśród dziewcząt najlepsza okazała się uczennica kl.2b - Justyna Kapuściak. Wszystkim uczestnikom biegów dziękujemy i gratulujemySmile

 
Na "Olimpie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kornatka   
wtorek, 23 stycznia 2018 11:35

13 stycznia 2018 r.  na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się pisemne eliminacje XLIV Olimpiady Historycznej na etapie okręgowym. Udział w nich brali uczniowie klasy IIb Martyna Kaspar i Mateusz Maćkowski. Mateusz zakwalifikował się do drugiej części - ustnej. W dniu 19 stycznia zmagał się z innymi uczestnikami o etap centralny. Ostateczne wyniki podane będą pod koniec lutego 2018. Opiekunem uczniów jest nauczyciel historii i wos-u p. Magdalena Wajman. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

 

Uczeń klasy Ib Dominik Fitzner w dniu 20 stycznia 2018 r. brał udział w eliminacjach okręgowych LIX Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zawody odbywały się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekunem Dominika jest p. Brygida Pluta-Maćkowska. Serdecznie gratulujemy.

 
Zachwycająca biblioteka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gabriel   
wtorek, 09 stycznia 2018 16:48

Rok 2017 , a zwłaszcza druga jego połowa była dla biblioteki II Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Pawła II zupełnie wyjątkowa – upłynęła pod znakiem udziału w Narodowym Programie  Rozwoju Czytelnictwa.

Wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu złożony jeszcze pod koniec 2016 roku do organu prowadzącego szkołę zyskał akceptację, dzięki czemu w czerwcu 2017 otrzymaliśmy 15 000  złotych na zakup nowości wydawniczych. Z tego 12000 złotych to kwota przyznana z projektu , a 3000 złotych to wkład własny Starostwa Powiatowego. Zakupiliśmy w sumie 680 nowych książek , przy czym o wyborze większości z nich zadecydowali sami uczniowie  wypełniając ankiety , oddając głosy na szkolną „Książkową listę przebojów” lub osobiście zgłaszając sugestie dotyczące konkretnych tytułów , autorów czy serii wydawniczych. Zasięgnęliśmy też opinii Rady Rodziców , nauczycieli , Samorządu Uczniowskiego i konsultowaliśmy zakupy z Biblioteką Pedagogiczną w Zduńskiej Woli . Zgodnie bowiem z założeniem programu zakupione książki mają przyciągnąć młodego czytelnika , zachęcić do czytania i jak najczęstszego odwiedzania biblioteki – i ten skutek udało się osiągnąć. Biblioteka , która dotąd ze względów finansowych nastawiona była głównie  na  lektury szkolne i literaturę popularnonaukową  , a w nowościach zawsze miała spore zaległości – teraz ożyła. Uczniowie chętniej do niej zaglądają i nawet jeśli przychodzą tylko po lekturę, to chętnie sięgają przy okazji po książki z regałów z nowościami , ponieważ teraz każdy może tam znaleźć coś dla siebie.

Aby wywiązać się w pełni z wymagań jakie narzuca realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła zorganizowała w pierwszy półroczu roku szkolnego 2017/18 szereg działań mających na celu propagowanie czytelnictwa (np.konkurs na recenzję ulubionej książki wypożyczonej ze szkolnej biblioteki, wystawy „Lektura z dreszczykiem „ , „Serce w rozterce””Z książką przez świat” , sesję sleeveface w bibliotece , projekty edukacyjne w oparciu o szkolny księgozbiór , lekcje biblioteczne w Bibliotece Pedagogicznej). Przeprowadzony został konkurs wiedzy o Patronie szkoły , a na początku września wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną uczniowie pod opieką pań polonistek przygotowali Narodowe Czytanie „Wesela” St.Wyspiańskiego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich , którzy przyczynili się do realizacji NPRCz w naszej bibliotece : organowi prowadzącemu za wyasygnowanie 20 % wkładu własnego (co było warunkiem uzyskania tego dofinansowania), dyrekcji szkoły za akceptację i wsparcie pomysłów związanych z  NPRCz, pani księgowej za czuwanie nad finansami, wszystkim nauczycielom ,a szczególnie paniom polonistkom  za współpracę  i pomoc w realizacji przyjętych zobowiązań, rodzicom za zaufanie, uczniom za zainteresowanie i mobilizowanie do pracy. Ilona Ziółkowska - nauczyciel bibliotekarz

 
Wow nareszcie jest!!! #snap PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kornatka   
wtorek, 12 grudnia 2017 19:43

Uwaga!!! Od dziś nasza szkoła posiada swój snapchat

lo2zdwola - tu znajdziecie aktualne fotki i opisyLaughing

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 8

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2015"

GALERIA

Szkoła Odkrywców Talentów

LOGO SOT

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

w Zduńskiej Woli

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

tel/fax (43) 823 61 94

Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright ©2015 - 2 Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli \ Projekt i wykonanie - Rafał Pietrzak - Tworzenie Stron Internetowych